Co prosím hledáte?

Jste nový uživatel

Kontakt

Adresa :

Email :

Tel :

Plandry 1 a 3 a 4

info@zameckastaj.cz

+420 777 889 040

Dětský jezdecký den a 2.kolo Lead Rein poháru 2016

Pořadatel: Zámecká jízdárna Plandry, www.zameckastaj.cz
Termín a místo: 22. 5. 2016, Plandry
Posuzovatelky: Iveta Lewingerová a Rafífa Hamoudová
Komentátor: Veronika Krejčířová Vacková
Ředitel akce: Bořek Krejčíř
Rozhodčí: Michaela Sobotková, Veronika Kučerová
Partneři akce: SCHSHP, ČSCHVK, společnost Sehnoutek a synové s.r.o. - generální sponzor Lead Rein poháru 2016

 

 1. Speciální výstavní třídy:

  1. 2. kolo Lead Rein poháru – dle pravidel Lead Rein poháru
   1. LR třída pro SHP
   2. LR třída pro velšské pony a WPBr
  2. Otevřená Lead Rein třída: tato třída je otevřena pro dvojice (jezdec na pony), které se neúčastní Lead Rein poháru. V této třídě je povolen start na klisnách a valaších 4 letých a starších s PP i bez PP do KVH 137 cm. Předepsán je korektní jezdecký úbor a společenský oděv vodiče. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená udidla jsou stihlová, oliva, déčko (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny. Vodítko je zapnuté do nánosníku a otěže vedou do ruky jezdce. Vodič může mít bič, nebo výstavní hůlku.
  3. First Ridden – začínající jezdec (pro děti do 12let). V této výstavní třídě je povolen start na klisnách a valaších 4 letých a starších do KVH 137 cm včetně, s PP i bez PP. Předepsán je korektní jezdecký oděv jezdce. Povinná je tříbodová bezpečnostní přilba. Povolená udidla jsou stihlová, oliva, déčko (nelomené, jednou nebo dvakrát lomené) a sedlo v anglickém stylu. Pomocné otěže ani ostruhy nejsou povoleny.
  4. Mladý vystavovatel: výstavní třída je otevřena pro děti do 16let, které mohou vystavovat klisny a valachy roční a starší s PP nebo bez PP do KVH 148 cm. V závislosti na počtu došlých přihlášek bude tato třída rozdělena dle věku mladých vystavovatelů. Z tohoto důvodu je možná účast jednoho ponyho s více vystavovateli, kteří budou rozděleni do příslušných věkových skupin. Předvádějící musí mít předepsaný výstavní oděv. Pony se předvádí na ohlávce nebo uzdečce.
 2. Jízda zručnosti pro děti do 9 let na poníkovi vedeném vodičem

  • Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
  • Výstroj ponyho: kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné, kompletní sedlo, vodítko, bič vhodné délky může mít pouze vodič, nikoli dítě. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
  • Výstroj jezdce: jezdec musí mít bezpečnostní přilbu.
  • Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.
  • Vyloučení ze soutěže: při opuštění kolbiště, při pádu koně, jezdce nebo obou a v případě, že podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.
 3. Jízda zručnosti pro děti a juniory do 16 let bez vodiče

  • Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
  • Výstroj ponyho: kompletní uzdečka s otěžemi. Udidlo je v této třídě povinné, kompletní sedlo. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno.
  • Výstroj jezdce: jezdec musí mít bezpečnostní přilbu, bič vhodné délky je povolen.
  • Způsob hodnocení a vyloučení ze soutěže: viz podmínky jízdy zručnosti s vodičem.
 4. Trail pro děti do 16 let

  • Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
  • Výstroj ponyho: Uzdečka nebo ohlávka s vodítkem. Bič vhodné délky je povolen. Použití chráničů, náušníků apod. je povoleno.
  • Způsob hodnocení a vyloučení ze soutěže: viz podmínky jízdy zručnosti s vodičem.
 5. Jízda zručnosti na oprati

  • Třída je otevřena pro klisny, hřebce a valachy tříleté a starší.
  • Výstroj ponyho: Uzdečka nebo vozová ohlávka, udidlo je v této třídě povinné, náhřbetník je povinný. Opratě vhodné délky, které musí procházet kroužky náhřbetníku, bič vhodné délky. Použití chráničů, čabrak, náušníků apod. je povoleno
  • Výstroj předvádějícího: vhodné sportovní oblečení a obuv, rukavice jsou povinné, pokrývka hlavy není povinná
  • Způsob hodnocení: Každé porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno trestnými body. Soutěžícímu se bude měřit čas. Při rovnosti trestných bodů rozhoduje čas.
  • Průběh soutěže: Předvádějící vede koně na dlouhých opratích po předem stanovené trase, která obsahuje minimálně 4 a maximálně 10 překážek. V průběhu soutěže musí jít předvádějící pouze krokem (s výjimkou úseků, ve kterých je u koně předepsán klus). U koně je povolen krok a klus. U dětí do 15 let je povolena přítomnost „asistenta“ staršího 18 let. Asistent se pohybuje za koněm tak, aby v případě, že předvádějící koně nezvládá, mohl zasáhnout. Jakýkoliv zásah asistenta do vedení koně (např. hlasový nebo kontakt s opratěmi) bude penalizován.
  • Penalizace:
   • Porušení překážky nebo nesplnění úkolu bude penalizováno 1-10 trestnými body, dle míry nesplnění.
   • Porušení chůze předvádějícího (neplatí pro úseky, kde je požadováno předvedení koně v klusu): první porušení – napomenutí, druhé 5 trestných bodů, třetí – vyloučení.
   • Porušení chodu koně: první nacválání – napomenutí, druhé nacválání 5 trestných bodů, třetí nacválání – vyloučení.
   • Vyloučení ze soutěže: v případě, že jakákoli část spřežení opustí při průjezdu trati kolbiště. Dvojice bude ze soutěže rovněž vyloučena, jestliže podle názoru rozhodčího není soutěžící nebo kůň způsobilý v soutěži pokračovat.
 6. Křížkový parkur do 30 cm

  – soutěž je otevřena pro děti od 3 – 9 let na poníkovi do KVH 137 cm vedeném vodičem.
 7. Parkur 40cm

  – soutěž je otevřena pro děti i dospělé na pony do KVH 148cm.

Uzávěrka přihlášek: 6. 5. 2016 Přihlášky zasílejte na e-mail: zavody@zameckastaj.cz

Startovné je třeba uhradit do 6. 5. 2016 na účet pořadatele č. 2600959054/2010
bez uhrazeného startovného nebude přihláška přijata.

Upozorňujeme soutěžící, že přihlášky došlé po uzávěrce nebudou moci být z technických důvodů přijaty.

Startovné:

Speciální výstavní třídy 200,- Kč / start
Ostatní soutěže 200,- Kč / start

Časový plán
 • 9.00 – 10.00 prezentace a veterinární přejímka
 • 10:00 zahájení akce
 • 2. kolo Lead Rein poháru SHP
 • 2. kolo Lead Rein poháru welsh
 • Lead Rein otevřená třída
 • First Ridden
 • Mladý vystavovatel
 • Jízda zručnosti s vodičem
 • Jízda zručnosti bez vodiče
 • Trail
 • Jízda zručnosti na oprati
 • Křížkový parkur do 30 cm
 • Parkur 40 cm

Všeobecné podmínky:

Speciální výstavní třídy se řídí Národními pravidly Svazu chovatelů Shetlandských pony pro výstavní třídy Mladý vystavovatel, Lead Rein, First Ridden, Open Ridden a Driving, pokud není v propozicích uvedeno jinak. Pravidla jsou k dispozici na http://schshp.shetland.cz/ v záložce „Dokumenty“, pokud není uvedeno jinak. Jízda zručnosti s vodičem, trail a jízda zručnosti na opratích se řídí podmínkami uvedenými v propozicích. Skokové soutěže se řídí pravidly ČJF. Pořadatel si, vzhledem k nutnosti dodržovat pravidla welfare, vyhrazuje právo, nevpustit do výstavního kruhu koně, kteří nejsou v dobrém zdravotním či výživovém stavu, nebo koně s evidentně nepadnoucí či poškozenou výstrojí. Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba. Pokud dítě nebo vodič poníka dostatečně neovládá, a omezuje či dokonce ohrožuje ostatní účastníky, má pořadatel (prostřednictvím ředitele akce) právo je ze soutěže vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců. Veterinární podmínky: Koně musí mít platný průkaz, platné vakcinační schéma a vyšetření krve na AIE, ne starší 6ti měsíců.

 

Ke stažení: Propozice a prihláška Plandry 22.5.2016Kontakt

Email: info@zameckastaj.cz

Tel: +420 775 218 076

Jezdecká a pony škola
Tel:
+420 777 889 040